top of page

Zapisz się, aby być na czasie!

Dziękujemy!

Rejestracja w gminie w SzwajcariiTramwaj w Szwajcarskim mieście


 

Meldunek/Rejestracja w gminie w Szwajcarii: Kluczowy Krok po Przyjeździe

Przybycie do Szwajcarii to nie tylko zmiana kraju, ale także nowy etap życia, który zaczyna się od obowiązku związanej z nim procedury meldunkowej. Meldunek w gminie to istotny krok, który przynosi ze sobą szereg formalności. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na ten temat.


1. Niezbędne Dokumenty:

 • Paszport lub dowód tożsamości (dla obywateli UE/EFTA wystarcza dowód tożsamości).

 • Karta obcokrajowca lub dokument potwierdzający upoważnienie do uzyskania wizy, wydany przez Urząd Migracyjny (nie przy pierwszej rejestracji).

 • Potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniu Zdrowotnym (KVG), (nie przy pierwszej rejestracji) ubezpieczenie to należy wykupić do trzech miesięcy od przyjazdu.

 • Dowód zamieszkania lub umowa najmu, a także zgoda głównego najemcy i zarządcy w przypadku podnajmu.

 • Niektóre gminy wymagają również odpisu z aktu urodzenia.

2. Procedura dla Osób Bezrobotnych:

 • Osoby bezrobotne również mają obowiązek meldunkowy.

 • W przypadku braku zatrudnienia, istnieje wymóg znalezienia pracy w ciągu trzech miesięcy od przyjazdu lub udowodnienia posiadania wystarczających środków finansowych na utrzymanie w kraju.

3. Termin Meldunkowy:

 • Zgodnie z przepisami, osoby przybywające do Szwajcarii mają obowiązek zarejestrować się w gminie w ciągu 14 dni od dnia przyjazdu.

 • Niestosowanie się do tego terminu może skutkować karą grzywny w wysokości CHF 100.

4. Dla Rodzin z Dziećmi:

 • Dodatkowo, dla rodzin z dziećmi, może być wymagane przedstawienie aktu urodzenia dla nieletnich oraz ewentualne dokumenty potwierdzające status prawny rodziców.

5. Opłaty:

 • Meldunek wiąże się z opłatą w wysokości CHF 40 od dorosłej osoby, a także ewentualnymi dodatkowymi opłatami związanymi z prawem obcokrajowca. Często pierwsza rejestracja moze kosztować od 100 do nawet 150 CHF.

Meldunek w gminie to pierwszy krok w budowaniu nowego życia w Szwajcarii. Ważne jest, aby świadomie podchodzić do tego procesu, zgłaszając się do gminy z kompletem wymaganych dokumentów i zachowując terminy. To nie tylko obowiązek prawnie nakazany, ale także klucz do korzystania z pełni świadczeń, jakie oferuje życie w tym pięknym kraju. Bez meldunku, nawet założenie konta w banku będzie raczej niemożliwe.


Zapoznaj się z wymogami gminy, w której planujesz się zameldować, ponieważ każda z nich może wymagać różnych dokumentów.


bottom of page