top of page

Zapisz się, aby być na czasie!

Dziękujemy!

Podatek dochodowy w Szwajcarii

torba pieniędzy pod lupą i kalkulator
 

Podatek dochodowy w Szwajcarii


System podatkowy w Szwajcarii jest złożony i różni się od systemów w wielu innych krajach, w tym w Polsce. Podatki są pobierane na trzech poziomach: federalnym, kantonalnym i gminnym. W kantonie Zurych obowiązują specyficzne zasady dotyczące rozliczeń podatkowych, które mogą być istotne dla obywateli Polski mieszkających w tym regionie.

Poziomy opodatkowania

 • Federalny podatek dochodowy: Stawki są progresywne i wahają się od 0% do około 11.5%. (źródło)

 • Kantonalny podatek dochodowy: Każdy kanton ma własne stawki podatkowe, które mogą znacznie się różnić. (źródło)

 • Gminny podatek dochodowy: Gminy ustalają własne stawki, stosowane w połączeniu z podatkiem kantonalnym.

Stawki podatkowe

Stawki podatkowe są progresywne, co oznacza, że rosną wraz ze wzrostem dochodu. Na przykład kanton Zug ma jedne z najniższych stawek, podczas gdy kanton Genewa ma jedne z najwyższych. Tutaj można sprawdzić ile zapłacicie podatku dochodowego w różnych kantonach i gminach (po ang.)

Podatek u źródła (Quellensteuer)

Kiedy jest płacony?

Podatek u źródła jest pobierany bezpośrednio przez pracodawcę od wynagrodzenia pracowników, którzy nie mają statusu stałego rezydenta podatkowego w Szwajcarii, takich jak osoby posiadające zezwolenie na pobyt krótkoterminowy (L lub B) oraz pracowników transgranicznych. (źródło)

Stawki podatkowe

Stawki podatku u źródła różnią się w zależności od kantonu i mogą obejmować zarówno podatek federalny, jak i kantonalny oraz gminny. (źródło)

Rozliczenie roczne (Steuererklärung)

Osoby, od których pobierany jest podatek u źródła, muszą złożyć roczne zeznanie podatkowe, jeśli ich dochód przekracza określony próg (różny w zależności od kantonu) lub jeśli mają dodatkowe dochody nieobjęte podatkiem u źródła.  (źródło)

Zaliczki podatkowe

System zaliczek

Zaliczki podatkowe są płacone regularnie w ciągu roku. Harmonogramy płatności ustalają kantony i mogą być kwartalne, miesięczne lub półroczne. (źródło)

Kto płaci zaliczki?

 • Rezydenci podatkowi w Szwajcarii.

 • Osoby samozatrudnione.

 • Osoby osiągające dochody z działalności gospodarczej, najmu nieruchomości lub inne nieobjęte podatkiem u źródła.

Rozliczenie podatkowe

Terminy składania deklaracji

Terminy składania deklaracji podatkowych różnią się w zależności od kantonu, zazwyczaj do końca marca lub kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Możliwe jest przedłużenie terminu za małą opłatą lub za darmo.

Deklaracja podatkowa

Deklaracja obejmuje wszystkie dochody, wydatki oraz majątek podatnika. Formularze są dostępne na stronach internetowych urzędów podatkowych kantonów.

Korekta podatku

Po złożeniu deklaracji urząd podatkowy wysyła decyzję podatkową, co może prowadzić do konieczności dopłaty podatku lub zwrotu nadpłaty.

Specyfika kantonu Zurych

Obowiązek składania deklaracji podatkowej

 • Dochody powyżej 120 000 CHF rocznie: Osoby z pozwoleniem B muszą składać deklarację, jeśli ich dochody przekraczają ten próg.

 • Zakup nieruchomości: Wymaga składania deklaracji niezależnie od poziomu dochodów.

 • Posiadanie zezwolenia C: Obowiązek składania deklaracji co roku, niezależnie od dochodów.

 • Posiadanie pozwolenia B: Osoby z pozwoleniem B, które nie zarabiają powyżej 120 000 CHF rocznie, podlegają podatkowi u źródła, ale mogą dobrowolnie składać deklarację podatkową, aby skorzystać z możliwych odliczeń.

Odliczenia podatkowe

Możliwe odliczenia obejmują:

 • Odsetki od kredytów hipotecznych

 • Składki na III filar (dobrowolne ubezpieczenie emerytalne)

 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • Koszty dojazdu do pracy

 • Koszty remontów mieszkania

 • Wpłaty na organizacje charytatywne

 • Wydatki na edukację i szkolenia


Zalety i wady samodzielnego składania deklaracji

Zalety:

 • Możliwość skorzystania z odliczeń podatkowych.

 • Lepsza kontrola nad finansami.

Wady:

 • Proces może być skomplikowany i czasochłonny.

 • Konieczność zbierania dokumentów.

 • Koszty zatrudnienia doradcy podatkowego.

Nasza ocena

Jeśli nie posiadasz kredytu hipotecznego, nie ponosisz znaczących kosztów remontowych ani innych dużych wydatków, składanie deklaracji podatkowej może nie być opłacalne. Zwrot podatkowy może być niewielki, a cały proces związany ze zbieraniem dokumentów, pilnowaniem terminów i wypełnianiem deklaracji może okazać się zbyt skomplikowany i czasochłonny. W takim przypadku warto rozważyć pozostanie przy systemie podatku u źródła.

Podsumowanie

Podatek dochodowy w kantonie Zurych, jak i w całej Szwajcarii, jest pobierany na trzech poziomach. Obowiązek składania deklaracji dotyczy osób o dochodach powyżej 120 000 CHF, nabywców nieruchomości oraz posiadaczy zezwolenia C. Posiadacze pozwolenia B mogą składać deklaracje dobrowolnie, aby skorzystać z licznych odliczeń podatkowych, choć warto to rozważyć tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przewyższają trudności związane z całym procesem. Obywatele Polski powinni również zapoznać się z zasadami unikania podwójnego opodatkowania, aby uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów.


W razie pytań, dawajcie znać!

Pawełbottom of page